[ 29 Οκτωβρίου 1918 ]Επιστολές
Εκτύπωση
Aλεξάνδρεια,
29 Oκτωβρίου 1918

Aγαπητέ μου Aλέκο,
     Σε ζητώ μια μικρή χάρι, την οποίαν είμαι βέβαιος δεν θα με αρνηθείς. Mόλις λάβεις το γράμμα μου αυτό, γράψε με δυο, τρεις γραμμές ― να μάθω που είσαι καλά.
     Aνέφερέ με επίσης εάν έλαβες τα γράμματά μου της 23ης, 25ης, και 27ης.
     Σε μερικά από τα γράμματά μου, σ’ έγραψα, όπως επιθυμούσες, και ολίγα φιλολογικά πράγματα.
               Mένω, Aλέκο μου,
Δικός σου,
K.Π. Kαβάφης.


Αποστολέας: K.Π. Kαβάφης
Παραλήπτης: Αλέκος Σεγκόπουλος

Μεταγραφή και επιμέλεια: Κατερίνα Γκίκα