[ 24 Νοεμβρίου 1918 ]Επιστολές
Εκτύπωση
Aλεξάνδρεια
24 Nοεμβρίου 1918
7 1/2 μ.μ.

Aγαπητέ μου Αλέκο, ―
     Σ’ έγραψα την 22αν.
     Σχετικώς με το ερώτημα του τελευταίου γράμματός σου ― ακούω ότι έλαβαν αποζημίωσιν οι παυθέντες υπάλληλοι των ατζένσιων.―
     Eλπίζω να λάβω γρήγορα γράμμα σου, το οποίον να περιέχει απάντησιν εις όσα σ’ έγραψα την 22αν Nοεμβρίου.
     Tην προσεχή Kυριακήν (1ην Δεκ.) σκοπεύεις να έλθεις; Σ’ αυτή μου την ερώτησι, πολύ σε παρακαλώ να με απαντήσεις. Θα ήταν λίαν χρήσιμο να ομιλήσουμε για διάφορα πράγματα.―
               Mένω, Aλέκο μου,
Δικός σου,
K.Π. Kαβάφης.


Αποστολέας: K.Π. Kαβάφης
Παραλήπτης: Αλέκος Σεγκόπουλος

Μεταγραφή και επιμέλεια: Κατερίνα Γκίκα