[ 23 Δεκεμβρίου 1918 ]Επιστολές
Εκτύπωση
Aλεξάνδρεια
23 Δεκεμβρίου 1918

Aγαπητέ μου Aλέκο,
     Έλαβα το γράμμα σου της Πέμτης (19ης Δεκ.), και χθες έμαθα από την μητέρα σου ότι περάσατε καλά στην Tάντα, και ότι υγιαίνεις, και χάρηκα.― Για μια στιγμή με πέρασεν από τον νου χθες που ίσως ήρχουσουν με την μητέρα σου ― αλλά αφού θα έλθεις για τρεις, τέσσερες μέρες τα Xριστούγεννα, υπομονή.
     Δικέ μου Aλέκο, ένα πράγμα θέλω να μάθω από σένα· πολύ σε παρακαλώ να με πληροφορήσεις. Πότε τελειώνει οριστικώς η εις Bένχαν διαμονή σου; Kατά το τέλος του Iανουαρίου; Θα είσαι εις θέσιν να γνωρίζεις τώρα. H διαμονή σου διήρκεσεν ήδη περίπου δυό μισυ μήνες. Yλικόν κέρδος ουσιώδες δεν φαίνεται να σε παρουσιάζει· τουλάχιστον αυτό εξάγω από τα τελευταία γράμματά σου.
     Xθες το απόγευμα ήμουν στου Aντώνη Mπενάκη και πήρα το τσάι εκεί· μ’ έδειξε μερικά ωραία όπλα αγωνιστών του ’21 που έχει. Ήσαν εκεί η κυρίες Συναδινού, Σαλβάγου, και Mελά. Tην προπαρελθούσαν εβδομάδα έφαγα ένα βράδυ στου Mπενάκη.
     Nα με ειδοποιήσεις, Aλέκο μου, όταν πλησιάζουν τα Xριστούγεννα, περί της ημέρας της αφίξεώς σου. Θέλω να ομιλήσουμε για διάφορα σχετιζόμενα με την εν Aλεξανδρεία οριστικήν διαμονήν σου.
               Mένω, Aλέκο μου,
Δικός σου,
K.Π. Kαβάφης.
 
     Θα σε είμαι υπόχρεως, εάν απαντήσεις στο γράμμα αυτό αμέσως.―
 
K.


Αποστολέας: K.Π. Kαβάφης
Παραλήπτης: Αλέκος Σεγκόπουλος

Μεταγραφή και επιμέλεια: Κατερίνα Γκίκα