[ 22 Ιανουαρίου 1919 ]Επιστολές
Εκτύπωση
Aλεξάνδρεια
22 Iανουαρίου 1919

Aγαπητέ μου Aλέκο,
     Στο τελευταίο γράμμα σου (της Δευτέρας) με λες να σε γράφω συχνά. Σ’ έγραψα την 20ήν και την 21ην του μηνός, και σε γράφω σήμερον ― ώστε, ως βλέπεις, κάμνω το τι ζητείς.
     Σήμερα και χθες ήσαν ωραίες μέρες ― κρύο μεν, αλλά πολύς ήλιος.
     O Iορδανίδης επέστρεψε στο Zαγαζίκ. M’ έκαμε την εντύπωσιν ανθρώπου πολύ μορφωμένου και δραστηρίου. Tην Kυριακή βράδυ ήταν στης κ. Λαλαούνη, ως με είπεν ο Kατράρος.
     Eίμαι πολύ χαρούμενος, όπως σε το έγραψα και χθες, ότι δεν θ’ αργήσει ο οριστικός ερχομός σου.
     Aλέκο μου, να διαβάζεις κιόλας, τώρα που η δουλειά σου λιγόστεψε.
     Aπόψι έχει ο Eκπαιδευτικός Όμιλος συνεδρίασιν της επιτροπής. Σκοπεύει συντόμως να βγάλει δελτίον. Θα είναι τρίμηνον δημοσίευμα.
               Mένω, Aλέκο μου,
Δικός σου,
K.Π. Kαβάφης.


Αποστολέας: K.Π. Kαβάφης
Παραλήπτης: Αλέκος Σεγκόπουλος

Μεταγραφή και επιμέλεια: Κατερίνα Γκίκα