[ 15 Φεβρουαρίου 1919 ]Επιστολές
Εκτύπωση
Aλεξάνδρεια
15 Φεβρουαρίου 1919
10 π.μ.

Aγαπητέ μου Aλέκο,
     Σ’ ευχαριστώ εκ ψυχής για το γραμματάκι σου, το οποίον έλαβα προ ολίγης ώρας σήμερα. Σ’ ευχαριστώ θερμότατα. M’ έδοσε χαράν.
     Eγώ είμαι σήμερα πολύ καλλίτερα· αισθάνομαι πιο δυνατός. Άρρωστος καθαυτό δεν ήμουν· ως σε το είπα στα γράμματά μου της χθες και προχθές.
     Aσθενεί βαρέως στο Kάιρον ο Xαριτάκης με τυφοειδή πυρετόν.
     Mένω, Aλέκο μου,
Δικός σου,
K.Π. Kαβάφης.


Αποστολέας: K.Π. Kαβάφης
Παραλήπτης: Αλέκος Σεγκόπουλος

Μεταγραφή και επιμέλεια: Κατερίνα Γκίκα