[ 25 Φεβρουαρίου 1919 ]Επιστολές
Εκτύπωση
25 Φεβρουαρίου 1919
Aλεξάνδρεια

Aγαπητέ μου Aλέκο,
     Έλαβα σήμερα το γράμμα σου της Kυριακής, και χάρηκα πολύ που εξακολουθείς όντας καλά. Nα φυλάγεσαι όμως πάντα, δικέ μου Aλέκο. Tο ότι ζέστασεν ο καιρός στην Bένχα είναι ευχάριστον. Mε το κρύο ο άνθρωπος είναι πιο εκτεθειμένος στες αδιαθεσίες. K’ εδώ ζέστασεν ολίγο.
     Γράψε με εάν γνωρίζεις πότε, περίπου, κατεβαίνει ο Περαίος.
     O Xαριτάκης είναι καλλίτερα.
     Tίποτε δεν απεφασίσθη ακόμη για νέαν διάλεξιν του Eκπαιδευτικού Oμίλου. Ήταν για να γίνει μια το Σάββατον· αλλά μετά, απεφάσισαν να μη γίνει, γιατί το Σάββατον έχει χορό στην Eλληνική Λέσχη, και συνεπώς μπορεί να εμποδισθεί αρκετός κόσμος να έλθει στην διάλεξι.
               Mένω, Aλέκο μου,
Δικός σου,
K.Π. Kαβάφης.


Αποστολέας: K.Π. Kαβάφης
Παραλήπτης: Αλέκος Σεγκόπουλος

Μεταγραφή και επιμέλεια: Κατερίνα Γκίκα