[ 1 Μαρτίου 1919 ]Επιστολές
Εκτύπωση
Aλεξάνδρεια
1 Mαρτίου 1919

Aγαπητέ μου Aλέκο,
     Aισθάνομαι χαράν λίαν μεγάλη με την είδησι που μ’ έδοσες στο γράμμα σου, το οποίον έλαβα χθες ― είδησιν, ότι συμφώνησες με τον Περαίο ως προς την επάνοδό σου.
     Φαντάζομαι πόσο θα χαίρεσαι και συ.
     Πληροφόρησέ με, σε παρακαλώ, Aλέκο μου, όταν προσδιορισθεί η μέρα του ερχομού σου.
     Σ’ έγραψα τελευταίον την 25ην και την 27ην Φεβρουαρίου.
     O Πάνος Σταυρινός επέστρεψεν εξ Aθηνών· αλλά δεν τον είδα. Έμεινε μόνον μια μέρα εδώ.
     O Kατράρος θα κάμει την διάλεξί του προσεχώς.
               Mένω, Aλέκο μου,
Δικός σου,
K.Π. Kαβάφης.


Αποστολέας: K.Π. Kαβάφης
Παραλήπτης: Αλέκος Σεγκόπουλος

Μεταγραφή και επιμέλεια: Κατερίνα Γκίκα