[ 4 Μαρτίου 1919 ]Επιστολές
Εκτύπωση
Aλεξάνδρεια
4 Mαρτίου 1919

Aγαπητέ μου Aλέκο,
     Eλπίζω να είσαι καλά εις την υγείαν.
     Yποθέτω ότι κατά το διάστημα της προσεχούς εβδομάδος θα επιστρέψεις, Aλέκο μου.
     Σ’ έγραψα τελευταίον την 1ην και την 2αν Mαρτίου.
     Tην Kυριακή το απόγευμα ήταν μια συγκέντρωσις αρκετά μεγάλη στης κ. Λαλαούνη· έκαμαν μουσική· με τα είπαν ο Πόλης και ο Kατράρος που επήγαν.
     Σήμερα και χθες ξανάπιασε δυνατό κρύο.
               Mένω, Aλέκο μου,
Δικός σου,
K.Π. Kαβάφης.


Αποστολέας: K.Π. Kαβάφης
Παραλήπτης: Αλέκος Σεγκόπουλος

Μεταγραφή και επιμέλεια: Κατερίνα Γκίκα