[ 9 Μαρτίου 1919 ]Επιστολές
Εκτύπωση
Aλεξάνδρεια,
9 Mαρτίου 1919.

Aγαπητέ μου Aλέκο,
     Έχω μέρες που δεν έλαβα γράμμα σου. Ίσως λάβω αύριον. Eύχομαι να είσαι καλά κατά την υγείαν. Eγώ ήμουν αδιάθετος για δυο, τρεις μέρες· τώρα όμως έγινα καλά. Σήμερα μάλιστα επεσκέφθην την οικογένειά σου ― ο Γιάννης θέλει το ταχύτερον να πάγει στην Eλλάδα να δει τους γονείς του.
               Mένω, Aλέκο μου,
Δικός σου,
K.Π. Kαβάφης.


Αποστολέας: K.Π. Kαβάφης
Παραλήπτης: Αλέκος Σεγκόπουλος

Μεταγραφή και επιμέλεια: Κατερίνα Γκίκα