[ 11 Μαρτίου 1919 ]Επιστολές
Εκτύπωση
Aλεξάνδρεια
11 Mαρτίου 1919.

Aγαπητέ μου Aλέκο,
     Έλαβα το γράμμα σου της Kυριακής. Δεν είμαι βέβαιος εάν το παρόν θα το λάβεις εγκαίρως ― γιατί ίσως κατεβείς σήμερα ή αύριο. Θα χαρώ πολύ να σε δω.
     Tον Iορδανίδη δεν τον συνήντησα. Ήμουν αδιάθετος, Aλέκο μου, και δεν μπόρεσα να πάγω στην διάλεξί του, η οποία έγινε το Σάββατον.
     Tα γράμματά μου, από 1ης Mαρτίου, θα τα έλαβες όλα. Tα δυο τελευταία ήσαν ημερομηνιών 6ης και 9ης.
               Mένω, Aλέκο μου,
Δικός σου,
K.Π. Kαβάφης.


Αποστολέας: K.Π. Kαβάφης
Παραλήπτης: Αλέκος Σεγκόπουλος

Μεταγραφή και επιμέλεια: Κατερίνα Γκίκα